Afrikaners

Wegdraai Afrikaners

Ons Afrikanerbeeste se stamboom is so oud soos die Afrikaner self, vanaf 1912.

Ons teelbeleid is 100% suiwer, natuurlik geteelde Afrikaners met horings.  Alleen aan die koei se horings kan bepaal word hoeveel kalwers sy gehad het en hoe oud sy is.  Die natuur selekteer en ons hou slegs die bestes.

Tussen 1940 en 1960 het ek baie mooi, goeie kwaliteit Afrikanerkoeie van my oupa Hans Theunissen bekom, asook van my pa, Tjaart van der Walt (snr)  self.  Ons het teelbulle bekom van wyle oom Petrus Erasmus van Pienaarsrivier.

In 1973 het ek die Jee Lee stoet van wyle oom Kosie Lee bekom (Die beeste was reeds voor 1912 al suiwer geteel).  Dit was van die mooiste en suiwerste Afrikaners wat ooit bestaan het.  Dié beeste was oorspronklik geteel uit die Kromkuil Stoet van wyle oom Vaal en Rooi Erns van Biljon van Hoopstad.

Ons self het sedert 1974 top bulle soos Penkop, Boetman en Penkop Poela, wat uit Doorngspruit Spore geteel is, bekom.  Asook bulle wat deur oom Jan self gebruik is het hy vir my gegee of aan my verkoop om mee te teel.  Doornspruit Sonskyn was die eerste Afrikanerkoei, en later ook die bul, Doornspruit Spore wat die Kamer van Mynwese se 1000 Ghinie goue beker gewen het as opperste vleisras kampioen.

Later van tyd het ons ook top bulle van wyle oom Attie Geldenhuys gebruik.  Beroemde ou bulle soos Doornspruit Klinker en Hertzog en 2 bulle wat oom Attie later vir my geleen het is met groot sukses gebruik.  Die laaste 20 jaar teel ons slegs met ons eie bulle.

 

According to Pieter van der Walt: Our Afrikaner cattle stud book is as old as that of the Afrikaner breed itself which was formed in 1912.

Our breeding policy requires 100% pure, naturally bred Afrikaners with horns.  It is only by observing the cow’s horns that one can determine how many calves she has had and how old she is.  Nature selects; we retain only the best.

Between 1940 and 1960 I got beautiful, top quality Afrikaner cows from my grandfather, Hans Theunissen, and also from my father, Tjaart van der Walt (snr).  We obtained breeding bulls from the late Mr Petrus Erasmus of Pienaarsrivier.

In 1973 the late Mr Kosie Lee’s Jee Lee stud became mine (Cattle in this stud were purebred even before 1912).  These were among the most beautiful and purest Afrikaners ever.  They were originally bred out of the Kromkuil Stud of the late Mr Vaal van Biljon and Mr Rooi Erns van Biljon of Hoopstad.

Since 1974 we have acquired top class bulls such as Penkop, Boetman and Penkop Poela, all bred from Doornspruit Spore.  Besides these there were bulls used by oom Jan himself which he either gave or sold to me for breeding purposes.  Doornspruit Sonskyn was the first Afrikaner cow, and later on the bull called Doornspruit Spore as well, that was awarded the Chamber of Mines’ 1000 Guinea Gold Cup as top beef breed champion.

In time we also used prime bulls of the late Mr Attie Geldenhuys – famous animals like Doornspruit Klinker, Hertzog and two others which Oom Attie borrowed me were also used very successfully.  For the past twenty years we have been breeding with our own bulls exclusively.

 

Teelbulle / Breeding bulls

Afrikaner
Bosveld
De-La-Rey
Kanonkop
Geelbaard
Adaan
Mooi-Genoeg
Donkerland
Beyers