Welkom by Wegdraai Boerdery

Wegdraai Boerdery is geleë in die Thabazimbi Bosveld.

Pieter van der Walt, en later ook Tjaart, boer nog altyd met Afrikanerbeeste, maar was deurentyd betrokke by en besig met die teel van wild.

Buffels was nog altyd by Pieter ‘n groot passie en in 2000 het hy met ‘n buffel teel projek by Phalaborwa begin.

Die buffel projek is begin met van die beste geselekteerde genetika uit die Nasionale Kruger Wildtuin.  Die resultaat is duidelik waarneembaar in die pragtige trop buffels wat tans op Wegdraai loop.

Verdere teel projekte sluit in: Wes-Zambiese en Matetsi Swartwitpense, Witvoet (Konings) Waterbokke, Goue Wildebees teel projek sedert 2009 en nou ook Hartwater Springbokke.

Wegdraai Boerdery se uitsonderlike koedoes word met net die beste genetika geteel.  Die gevolg van 25 jaar se seleksie en jare se ervaring.

 

Wegdraai Boerdery is situated in the Thabazimbi Bushveld.

Pieter van der Walt, and later Tjaart as well, have always been breeders of Afrikaner cattle but in all that time he was also actively involved in the breeding of game.

Buffalos have always been one of Pieter’s great passions and in 2000 he initiated a buffalo breeding project in Phalaborwa.

The buffalo project kicked off with the best selected genetics from the Kruger National Park.  The result is clearly to be seen in the beautiful buffalo herd currently on Wegdraai.

Additional breeding projects include: West Zambian and Matetsi Sable, Waterbucks, Golden Wildebeest (Golden Gnu) breeding project since 2009 and also Hartswater Springbuck.

Wegdraai Boerdery’s magnificant kudus are bred with the very best genetics.  The result of more than 25 years of selection and years experience.