Buffalo

Wegdraai Buffels / Buffalos

In 2000 het Pieter van der Walt met ‘n buffel teel projek in die Laeveld begin.

Die heel beste koeie uit die Nasionale Kruger Wildtuin was gebruik om mee te teel.  Tjaart en Pieter was om die beurt heeltyds betrokke by die teelprojek en in daardie tyd het die buffelboerdery op Wegdraai ook begin.

Pieter en Tjaart het saam om en by 30 jaar ondervinding in die teel van buffels.  Hulle ervaring en toegewydheid het daartoe bygedra dat Wegdraai vandag ‘n trop van oor die 100 buffels het (self geteel).

Die uitstaande kwaliteit is duidelik sigbaar in die trop en ons kan met trots sê dat die gemiddelde horinglengte van ons volwasse buffelkoeie 36” is, waarvan die grootste koei 42 ¼” is (gemeet in 2013).

Wegdraai se teelbulle getuig self van die beste kwaliteit in die bedryf.  Dagbreek, volbroer van Horison (Lumarie) en Champ, halfbroer van Horison, was ook as teelbulle gebruik.

 

In 2000 Pieter van der Walt started a buffalo breeding project in the Lowveld.

The very best cows from the Kruger National Park were used for breeding.

Tjaart and Pieter took turns at full-time involvement with the breeding project and it was then that Wegdraai buffalo breeding took off.

Pieter and Tjaart between them have about thirty years of experience in breeding buffalos.  Their experience and dedication contributed to Wegdraai currently having a herd of more than a hundred, all of them bred here.

Outstanding quality is clearly to be seen in the herd and we are proud to be able to state that the average length of horn in our adult buffalo cows is 36” in the case of our biggest cow it is 42 ¼” (as measured in 2013).

Breeding bulls at Wegdraai testify to the best quality in the industry.

 

Teelbulle / Breeding bulls