Wegdraai se Buffels

Wegdraai-Buffels

In 2000 het Pieter van der Walt met ‘n buffelteelprojek in die Laeveld begin.
Die heel beste koeie uit die Nasionale Kruger Wildtuin was gebruik om mee te teel. Tjaart en Pieter was om die beurt heeltyds betrokke by die teelprojek en in daardie tyd het die buffelboerdery  op Wegdraai ook begin.
 
Pieter en Tjaart het  saam om en by 30 jaar ondervinding in die teel van buffels. Hulle ervaring en toegewydheid het daartoe bygedra dat Wegdraai vandag ‘n trop van oor die 100 buffels het.  (self  geteel)
 
Die uitstaande kwaliteit is duidelik sigbaar in die trop en ons kan met trots sê dat die gemiddelde horinglengte van ons volwasse buffelkoeie 36”  is, waarvan die grootste koei 42 ¼ is (gemeet  in 2013).
Wegdraai se teelbulle getuig self van die beste kwaliteit in die bedryf.

Teelbulle

 

Jong Bulle

 

Volwasse Koeie

 

Jong koeie en verse